International Day of Solidarity with the Palestinian People

Z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim Ambasada Republiki Iraku w Warszawie odnawia zdecydowane i pryncypialne stanowisko Iraku w kwestii palestyńskiej oraz potwierdza jego słuszne prawo do samostanowienia oraz do życia w godności, wolności i bezpieczeństwo, miłosierdzie i wieczność dla męczenników Palestyny.