تنويه

تنويه

تعلن سفارة جمهورية العراق في لاهاي لجميع مراجعيها الراغبين بإصدار جوازات سفر عراقية جديدة انها اعتمدت الية جديدة من خلال تسليم المراجع كارت يحمل رقم تسلسلي يخص معاملة اصدار جواز سفره يسلم له عند حضوره لتقديم طلب الاصدار، وعند انجاز طبع جواز السفر سيتم الإعلان في مواقع السفارة الالكترونية عن قائمة يذكر فيها الرقم التسلسلي (المثبت على الكارت) بدلاً من الاسم الثلاثي لصاحب الجواز، لذا يرجى الاحتفاظ بهذا الكارت، وجلبه من قبل الشخص المعني عند استلام جواز السفر من السفارة.

Notice

The Embassy of the Republic of Iraq in The Hague announces to all its applicants wishing to obtain new Iraqi passports that it has adopted a new procedure. Applicants will be handed a card with a serial number related to their passport issuance transactions. This card will be handed to them when they come to submit their issuance application request. Once the new passport is printed, the Embassy’s electronic platforms will announce a list in which the serial number (as shown on the card) will be mentioned instead of the passport holder’s full name. Therefore, kindly keep this card and bring it by the person concerned upon collecting the new passport from the embassy.

Mededeling

De Ambassade van de Republiek van Irak in Den Haag kondigt aan dat alle aanvragers die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van nieuwe Iraakse paspoorten gebruik kunnen maken van een nieuwe procedure. Bij het indienen van de paspoortaanvraag wordt aan de aanvrager een kaart met een uniek nummer verstrekt. Dit nummer is verbonden met de paspoortaanvraag en wordt gebruikt wanneer het paspoort wordt uitgegeven. Zodra het paspoort gereed is, zal de Ambassade het serienummer (dat op de kaart staat) publiceren in plaats van de volledige naam van de paspoorthouder op haar elektronische platforms. Beware daarom deze kaart goed en neem deze mee wanneer u het paspoort komt ophalen bij de Ambassade.

Annonce

L’Ambassade de la République d’Irak à La Haye annonce à tous ses citoyens souhaitant délivrer de nouveaux passeports irakiens qu’elle a adopté un nouveau mécanisme en remettant à chèque un une carte avec un numéro de série lié avec le dossier de délivrance de son passeport et sera remis le jour de présenter la demande de délivrance, et ce numéro il sera annoncé sur les sites Internet de l’ambassade pour l’impression du passeport, dans une liste dans laquelle le numéro d’ordre (fixé sur la carte) au lieu du nom complet de le titulaire de passeport, veuillez donc garder cette carte et l’apporter par la personne concernée dès la réception du passeport de l’ambassade.